Amuri amuri e bror’i ciciri

Beddra cuntenta aspittava ‘stu jornu, Melina, ci avìa pinsatu tutta la matìna: finamente Turiddru a lu paisi turnava avìa ri quanno sinn’ìu chi nuddru ci la ficcava! Iddru mischineddru di un longu viaggio vinìa stanco, affaticatu, “ma chi voli chista […]